Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Đức
Thứ bảy, 13/11/2021, 13:39
Lượt đọc: 86

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức - Năm học 2021-2022.

Thực hiện Văn bản số 2609/GDĐT-CĐGD ngày 29 tháng 9 năm 2021 về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021 – 2022;  được sự chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo Trường THPT Thủ Đức, hôm nay, ngày 12/11/2021, tại Hội trường A Trường THPT Thủ Đức, Ban giám hiệu và BCH Công Đoàn Trường THPT Thủ Đức tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm học 2020-2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021-2022.

- Tham dự Hội nghị gồm có:

1. Về phía Công đoàn Giáo dục thành phố có ông Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục TPHCM  (tham dự trực tuyến)

2. Về phía Nhà trường có:

 + Thầy Lê Ngọc Khái – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

 + Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung – P.Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường

 + Thầy Võ Thanh Toàn – Phó Hiệu trưởng nhà trường

 + Cô Nguyễn Thị Cẩm Hà – Chủ tịch Công đoàn, TM BCH Công đoàn trường

Cùng toàn thể giáo viên, nhân viên Trường THPT Thủ Đức

- Tổng số CB, CC, VC của cơ quan, đơn vị: 122 người

- Tổng số CB, CC, VC được Hội nghị cấp tổ bầu dự Hội nghị trực tiếp: 60 người

- Tổng số CB, CC, VC được mời (để tham dự trao phần thưởng GVG): 13 người 

- Tổng số CB, CC, VC có mặt tham dự Hội nghị: 71/73 người (Vắng cô Lê Minh Nguyệt và cô Lê Thị Hồng do đang tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới)

- Tổng số CB, CC, VC được triệu tập hội nghị trực tuyến: 49 người

- Tổng số CB, CC, VC có mặt tham dự trực tuyến: 49/49

- Đạt tỷ lệ: 98,3%  

Bà Phạm Thị Thuỷ - Phó chủ tịch BCH Công đoàn trường, điều hành hội nghị và biểu quyết Đoàn chủ tịch và thư ký hội đồng

Hội nghi biểu quyết 100% đồng ý với thành phần đoàn chủ tịch và thư ký hội đồng

Đoàn chủ tịch gồm 2 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Ngọc Khái – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

2. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hà – Chủ tịch Công đoàn

Thư ký hội đồng:

1.Đồng chí Lâm Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội đồng

2.Đồng chí Lê Thị Mỹ Dung - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Cơ sở

Chương trình Hội nghị gồm có:

1. Thầy Lê Ngọc Khái báo cáo các nội dung

Đánh giá việc thực hiện các chủ trương chính sách và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của Thủ trưởng. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Thảo luận, bàn các biện pháp cải tiến lề lối làm việc và nâng cao đời sống CB, CC, VC trong nhà trường. Tổng hợp và giải đáp các ý kiến.

2. Thầy Phạm Trần Trọng Trí - Trưởng Ban thanh tra nhân dân - Báo cáo hoạt động Ban TTrND Năm học 2020-2021 và Chương trình công tác Năm học 2021-2022

3. Thầy Lê Ngọc Khái thông qua những sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2021

4. Thầy Võ Thanh Toàn, phó hiệu trưởng, điều hành khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác. Khen thưởng tổ CĐ và đoàn viên xuất sắc

- Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho 6 công đoàn viên

1. Cô Nguyễn Thị Cẩm Hà

2. Cô Nguyễn Thị Minh Thoa

3. Cô Đỗ Vân Anh

4. Cô Hoàng Diệu Thuý

5. Thầy Võ Văn Hùng

6. Thầy Văn Bá Châu

- Khen thưởng CĐV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi

1. Thầy Vương Hưng Bá

2. Thầy Lương Tú Cường

3. Cô Lê Thùy Dươnô

 4. Cô Phạm Thị Hạnh

5. Thầy Trần Đình Hữu

6. Cô Lâm Thị Thanh Huyền

7. Thầy Hoàng Chiếm Khánh

8. Cô Vũ Hiền Linh

9. Cô Nguyễn Thị Lĩnh

10. Cô Phạm Thị Trúc Ly

11. Cô Lê Minh Nguyệt

12. Thầy Huỳnh Ngô Minh Tâm

13. Cô Huỳnh Thị Thơ

14. Cô Phan Thị Ngọc Tiên

15. Thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

- Khen thưởng CĐV xuất sắc cấp ngành

1. Thầy Nguyễn Hải Đăng

2. Thầy Phạm Quốc Đạt

3. Cô Lê Thị Ngọc Điệp

4. Thầy Nguyễn Quốc Hùng

5. Cô Hoàng Chiếm Khánh

6. Thầy Nguyễn Xuân Nam

7. Cô Lê Minh Nguyệt

8. Cô Nguyễn Thị Nhung

9. Thầy Nguyễn Hùng Thanh

10. Thầy Phạm Đông Thương

11. Thầy Võ Thanh Toàn

12. Thầy Nguyễn Khánh Trọng

13. Tổ Văn phòng

5. Cô Nguyễn Thị Cẩm Hà - Chủ tịch Công đoàn, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu với tổ chức công đoàn.

6. Cô Lâm Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội đồng, Thông qua nghị quyết hội nghị: Thư ký báo cáo toàn văn dự thảo nghị quyết hội nghị. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của hội nghị.

7. Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục TPHCM  (tham dự trực tuyến) đóng góp ý kiến phát biểu chỉ đạo

8. Bế mạc hội nghị.

Tác giả: Quản trị viên

88