Trang công khai kết quả kiểm định trường Trường THPT Thủ Đức

Trang:1

TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 166/24 Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37 224 704

Email: thptthuduc@gmail.com