Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Đức
Thứ ba, 10/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 7563

Kiến thức trọng tâm lịch sử Việt Nam lớp 12

Những vấn đề trọng tâm nhất lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12

 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

 

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925

 • Hoàn cảnh, nội dung của cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Đông Dương.
 • Những tác động về kinh tế, xã hội của Việt Nam sau chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp.
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919-1925.
 • Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến năm 1925.

 

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN 1930

 • Các tổ chức cách mạng:

+ Hoàn cảnh ra đời, hoạt động và ý nghĩa của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

+ Sự thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng; Diễn biến, kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

 • Hoàn cảnh, quá trình ra đời của Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
 • Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   

  VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

   

  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935

 • Những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đến tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam.
 • Sự ra đời và hoạt động của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh.
 • Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và hạn chế của Luận cương tháng 10 /1930; So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930.

 

PHONG TRÀO DÂN CHỦ CỦA 1936 ĐẾN 1939

 • Tình hình thế giới và trong nước sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.
 • Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị BCH Trung ương tháng 7/1936.
 • Diễn biến, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.

 

CUỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1939 ĐẾN 1945

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1939 đến 1945 – Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa :

 • Tình hình của Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai.
 • Hội nghị BCH Trung ươngĐảng (11/1939).
 • Hội nghị BCH Trung ươngĐảng (5/1941).
 • Quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
 • Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cao trào kháng Nhật cứu nước
 • Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 : Thời cơ cách mạng, chủ trương, diễn biến , kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm.
 • Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

 

NƯỚC VIỆT NAM  DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2 THÁNG 9 ĐẾN NĂM 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19/12/1946.

+ Những khó khăn, thuận lợi của nước Việt Nam  Dân Chủ Cộng Hòa trong năm đầu tiên sau cách mạng tháng Tám 1945.

+ Việc giải quyết những khó khăn, xây dựng chính quyền, chống ngoại xâm và nội phản (Đối sách của Đảng với Trung Hoa dân quốc và Pháp trước và sau ngày 6/3/1946).

 

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1946 ĐẾN 1950.

+ Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp.

+ cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

+ Âm mưu của Pháp, chủ trương của ta, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

+ Hoàn cảnh lịch sử , diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên Giới 1950

 

BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1951 ĐẾN 1953.

+ Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

+ Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng  (2-1951).

 

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC TỪ NĂM 1953 ĐẾN 1954.

+ Hoàn cảnh lịch sử, nội dung của kế hoạch Nava

+ Chủ trương của ta, diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954

+ Âm mưu của Pháp ,chủ trương của ta, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ

+ Nội dung cơ bản, ý nghĩa của hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

+ Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

 

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN TẠI MIỀN NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN 1965.

+ Tình hình và nhiệm vụ cách mạng  nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

+ Phong trào Đồng khởi

+ Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960)

+ Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong  chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở Miền Nam. Những thắng lợi của quân dân Miền Nam trong chống “chiến tranh đặc biệt”.

 

NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC.NHÂN DÂN MIỀN BẮC CHIẾN ĐẤU VÀ SẢN XUẤT TỪ NĂM 1965 ĐẾN 1973.

+ Âm mưu và hành động mới của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Những thắng lợi tiêu biểu của Quân dân ta trong chiến tranh Cục bộ.

+ Nét chính, ý nghĩa của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

+ Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc.Những thành tích của nhân dân Miền Bắc trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ

+ Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ- Ngụy trong “Việt Nam hóa chiến tranh” . Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống Việt Nam hóa chiến tranh .

+ Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của  Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

 

MIỀN BẮC KHÔI PHỤC KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. MIỀN NAM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM TỪ NĂM 1973 ĐẾN 1975.

+ Âm mưu và hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn. Cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam

+ Điều kiện lịch sử và chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

+ Diển biến chính và ý nghĩa  của các chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

+ Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ( 1954 – 1975)

 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975.

+ Tình hình hai miền Nam – Bắc sau năm 1975

+ Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

 

ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000.

+ Đường lối đổi mới của Đảng

+ Quá trình thực hiện đường lối đổi mới 1986 – 2000 ( Những thành tựu và hạn chế)

Tin cùng chuyên mục

88