Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Đức

Hiệu trưởng

Thầy Lê Ngọc Khái
Thầy Lê Ngọc Khái

Vị trí công tác: Trường THPT Thủ Đức

Phó HIệu trưởng

Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung
Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung

Vị trí công tác: Trường THPT Thủ Đức

Thầy Võ Thanh Toàn
Thầy Võ Thanh Toàn

Vị trí công tác: Trường THPT Thủ Đức

TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 166/24 Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37 224 704

Email: thptthuduc@gmail.com