Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Đức

Hiệu trưởng

Thầy Lê Ngọc Khái
Thầy Lê Ngọc Khái

Ngày sinh: 7/7/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Phó HIệu trưởng

Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung
Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung

Ngày sinh: 30/10/1985

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Thầy Võ Thanh Toàn
Thầy Võ Thanh Toàn

Ngày sinh: 17/3/1983

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Toán

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ngày sinh: 20/10/1970

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Lý-CN

Cô Trịnh Thị Hoài Thư
Cô Trịnh Thị Hoài Thư

Ngày sinh: 13/5/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Hoá

Thầy Hồ Văn Kiên
Thầy Hồ Văn Kiên

Ngày sinh: 2/12/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Cẩm Hà
Nguyễn Thị Cẩm Hà

Ngày sinh: 3/2/1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Sinh-KTNN

Cô Trần Thị Thu Hiền
Cô Trần Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 17/3/1982

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Văn

Cô Mai Thị Thuỷ Tiên
Cô Mai Thị Thuỷ Tiên

Ngày sinh: 6/9/1972

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Sử

Cô Đặng Thị Mộng Loan
Cô Đặng Thị Mộng Loan

Ngày sinh: 24/9/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Địa

Cô Vũ Hiền Linh
Cô Vũ Hiền Linh

Ngày sinh: 27/10/1990

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Tin

Thầy Nguyễn Hải Đăng
Thầy Nguyễn Hải Đăng

Ngày sinh: 21/6/1978

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ GDCD

Cô Nguyễn Thị  Nhung
Cô Nguyễn Thị Nhung

Ngày sinh: 20/10/1990

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Thể dục

Thầy Nguyễn Xuân Nam
Thầy Nguyễn Xuân Nam

Ngày sinh: 19/4/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Tổ trưởng chuyên môn - Tổ QPAN

Thầy Phạm Quốc Đạt
Thầy Phạm Quốc Đạt

Ngày sinh: 14/1/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ