Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Đức

Hiệu trưởng

Thầy Lê Ngọc Khái
Thầy Lê Ngọc Khái

Vị trí công tác: Trường THPT Thủ Đức

Phó HIệu trưởng

Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung
Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung

Vị trí công tác: Trường THPT Thủ Đức

Thầy Võ Thanh Toàn
Thầy Võ Thanh Toàn

Vị trí công tác: Trường THPT Thủ Đức

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích